Velkommen

Vi er Frederiksborg Amts Historiske Samfund –

også kaldet FAHS. Vi fokuserer på historien i
vores smukke Nordsjælland. 


Vi du vide mere om vores gamle forening og hvad den står for og kan tilbyde, så klik på knappen under teksten.

Syren i blomst
Ramløse mølle
Ebedal ved  Frederiksværk
Gule marker
Selsø Slot
Skuldelev Havn
Sønderby gadekær

Vi ved godt, at vores hjemmesider efterhånden er blevet ret omfangsrig. Det er blevet svært, at finde nyhederne, hvis man kun kommer her en gang imellem.

Det vil vi råde bod på nu, ved på denne plads at skrive hvilke ændringer/nyheder vi har gennemført.


Først datoen, hvor ændringen er gennemført. Derefter en kort tekst og til slut et link direkte ned til der, hvor ændringen er gennemført. Det kan da ikke være lettere.

19.09.2021: Billeder og en beskrivelse af turen med NATURekspressen den 12.9.2021

19.09.2021: Referater fra Generalforsamlinger tilrettet og indlagt nyt for 2021

19.09.2021: Galleriet rykket højere op på forsiden

Meddelelser til medlemmerne om Samfundet

Gamle årbøger

Fra tid til anden sker det jo, at man kommer ind i en dille, hvor nu skal der ryddes op.


Hvis det skulle ske for nogle af vores medlemmer og I gerne vil smide nogle FAHS-årbøger ud - så kontakt os fordi det kan være, at vi netop mangler den bog, som skal smides ud.


Det er især de første årgange som vi mangler i vores samling af historiske bøger fra FAHS.


Kontakt: kasserer@fahs.dk

så finder vi en god løsning.


PS Årbøger fra begyndelsen af dette århundrede er penge værd, så dem bør I forsøge at sælge. (2002, 2006,2008/9, 2010 og 2013/14.

E-mails

Vi har et par gange været nødt til at aflyse eller flytte arrangementer.

Til det formål er en e-mail ganske anvendelig.

Det er ikke alle medlemmer, der har givet os den, fordi vi ikke før har efterspurgt den.

Men nu kan vi rigtig godt bruge den, hvis vi skal kommunikere hurtigt til Jer.

Det er især de medlemmer, som kun modtager et fysisk FAHS-blad, hvor vi mangler en e-mail.

Skriv til os på post@fahs.dk og oplys om jeres e-mail.

At oplyse en e-mail, har det ingen betydning for, hvordan man modtager medlemsbladet.

Tak for hjælpen

                                                  /Heba

Frederiksborg Amts Historiske Samfund er nu også kommet på de Sociale medier.

Vi har en gruppe på Facebook, og her er et link:

Introduktionsteksten - lettere tilrettet fra vores nye Facebookgruppe

Kommende aktiviteter:

Efter flere forsøg, prøver vi nu igen at indkalde til et foredrag med Gorm Tortzen om:

Nyt om Christian IV'2 skoledage

Vi arbejder på at få Gorm til Kedelhuset i Hillerød i slutningen af året. Nærmere i FAHS bladet og ForeningsMeddelese nr. 2021 nr. 4.


Lidt yderligere information om emnet ved at klikke på knappen.

.. og de afholdte

Ud at køre med NATURekspressen.

12. september 2021

Udflugt til Asserbo slotsruin og Torup.

Kristi Himmelfartsdag den 13. maj 2021.

Klik på knappen og få lidt mere information om de afholdte arrangementer

Galleriet

I galleriet viser vi nye og gamle billeder fra Nordsjælland.


Vi er meget interesserede i, at modtage billeder fra området - både nutidige og gamle. Hvis man både har et gammelt billede og et nutidigt billede af samme motiv, så viser vi de to billeder ved siden af hinanden, så man kan se, hvordan tiden ændrer vores verden.


Har man gamle billeder, så anbefaler vi, at man overdrager dem til det lokale arkiv (se links), så billedet kan blive registreret og måske også vises på arkiv.dk.


Nedenfor et eksempel på et gammelt billede og et nutidigt billede fra Roskildevej ved Faurholm.


Flere eksempler findes på "Galleriet".

Fotograf: Orla Larsen - 1962

Fotograf: Henrik Bachmann - 2018

FAHS-bladet - seneste udgave

2021 nr. 3

FAHS 2021 nr. 3 er afleveret til PostNord den 27.8.2021 og forventes uddelt i uge 35.


Bladet indeholder artikler om:


     Side  2: Nationalpark Kongernes Nordsjælland af Lone Hvass

     Side  3: En rejse til Esrum Sø og Esrum i 1810 af Lars Bjørn Madsen

     Side  9: Nordsjælland Rundt af Lars Bjørn Madsen

     Side 11: Sophienlyst og baron Løvenskiold af Christian Hansen

     Side 16: Da man jagede urokser ved Pøleaaen i Alsønderup af Ole Blåkilde

     Side 18: Stednavne og deres historie af Lone Hvass

     Side 20: Johan Thomas Lundbye på besøg i Vejby sommeren 1843

     af  Lars  Bjørn Madsen

FAHS 2021 nr. 3
FAHS 2021 nr. 3_Page_02
FAHS 2021 nr. 3_Page_03

Årbogen 2021

"Nordbanen"

København-Hillerød-Helsingør

Bogen er skrevet af jernbanehistorikeren John Poulsen. Bogen er på 316 sider i stort format og stift bind, og den rummer ca. 550 illustrationer - heraf mange i farver.

Bogen falder i to hoveddele. Den første fremstiller banens samlede historiske udvikling, den anden behandler banens forløb og de mere lokalhistoriske oplysninger.

I et mindre afsnit fortælles om, hvordan togene så ud og var indrettede, ligesom bogen rummer en del »tema-opslag« f.eks. om Vogterhusene og Teglværkerne i Lillerød-Hammersholt.

Bogen udgives af forlaget Bane Bøger. Udsalgspris i boghandelen er 398 kr. FAHS' medlemmer modtager bogen om Nordbanen som årbog 2021.

De seneste 5 årbøger - der stadig kan købes hos os

Bøger og blade

Frederiksborg Amts Historiske Samfund udgiver hvert år en årsbog og en række historiske blade.

Billedet er Markedspladsen i Hillerød inden udgravningen til et hotel påbegyndes i 2021.

Foto: Henrik Bachmann.

Årbøger

Siden 1906 har vi udgivet en årborg - og i nogle år endda flere.

De er samlet i grupper af 10. Ud for de enkelte bøger er angivet om de kan downloades eller købes.


På grund af opdatering, er ikke alle bøger tilgængelige.

Historiske blade

Siden 1987 har vi udgivet et blad 4 gange om året. Nogle gange lidt mindre.

De er samlet i grupper på 5 år. Ved de enkelte blade er angivet om de kan downloades eller købes

(de sidste 3 år).

Vi har sammensat 2 hæfter med indholdet af årbøgerne og FAHS-bladene. Disse kan downloades fra Registersiden eller købes. På Derudover er der på siden et link, så man kan søge i registeret over årbøger fra 1906 til 2000.