Velkommen


Vi er Frederiksborg Amts Historiske Samfund –

også kaldet FAHS. Vi fokuserer på historien i
vores smukke Nordsjælland. 

Nu bliver det forår - ved Asserbo slotsruin
Solbjerg Engsø
Ravnsbjergvej
Fruebjergvej
Hammermøllen

Årbogen 2021

"Nordbanen"

København-Hillerød-Helsingør

Bogen er skrevet af jernbanehistorikeren John Poulsen. Bogen er på 316 sider i stort format og stift bind, og den rummer ca. 550 illustrationer - heraf mange i farver.

Bogen falder i to hoveddele. Den første fremstiller banens samlede historiske udvikling, den anden behandler banens forløb og de mere lokalhistoriske oplysninger.

I et mindre afsnit fortælles om, hvordan togene så ud og var indrettede, ligesom bogen rummer en del »tema-opslag« f.eks. om Vogterhusene og Teglværkerne i Lillerød-Hammersholt.

Bogen udgives af forlaget Bane Bøger. Udsalgspris i boghandelen er 398 kr. FAHS' medlemmer modtager bogen om Nordbanen som årbog 2021.

Foreningsmeddelelser

Forenings-

meddelelser 2/2021

Kontingent status

Der er nu 2 medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingent for 2021.

26.4.2021

Kontingent 2021

Åbn MobilePay og vælg "Betal". Scan QR-koden nedenfor og angiv medlemsnummer og "Betal". Smart!

E-mails

Vi har et par gange været nødt til at aflyse eller flytte arrangementer.

Til det formål er en e-mail ganske anvendelig.

Det er ikke alle medlemmer, der har givet os den, fordi vi ikke før har efterspurgt den.

Men nu kan vi rigtig godt bruge den, hvis vi skal kommunikere hurtigt til Jer.

Det er især de medlemmer, som kun modtager et fysisk FAHS-blad, hvor vi mangler en e-mail.

Skriv til os på post@fahs.dk og oplys om jeres e-mail.

At oplyse en e-mail, har det ingen betydning for, hvordan man modtager medlemsbladet.

Tak for hjælpen

                                                                 /Heba

Aktiviteter


På denne side viser vi de arrangementer, som er kommende og dem som er afholdt

Udflugt til Asserbo slotsruin og Torup

35 personer stod tidfligt op og kørte til Asserbo. Vi havde tørvejr på turen. Først på vejen hjem stod himmel og jord i et med lyn og torden.

 

Både Kjartan Langsted og Lone Hvass diverterede med historier om både Absalon, Hviderne, Peder Oxe, Poul Laxmann, Frederik II og Frederik VII.


Efter foredraget ved Asserbo bliv vi beværtet med karteuser, munkenes franske likør. Den var noget speciel og stærk, men det gav en god stemning.


Så gik vi videre til Torup. Også her fik vi megen viden om folks levevis i 1600-tallet.

Alt i alt en rigtig fin udflugt, som deltagerne var meget glade for.

Generalforsamling
21. august 2021

kl. 14.00 i Kedelhuset

Bøger og blade


Frederiksborg Amts Historiske Samfund udgiver hvert år en årsbog og en række historiske blade. 

Årbøger

Siden 1906 har vi udgivet en årborg - og i nogle år endda flere.

De er samlet i grupper af 10. Ud for de enkelte bøger er angivet om de kan downloades eller købes.


På grund af opdatering, er ikke alle bøger tilgængelige.

Historiske blade

Siden 1987 har vi udgivet et blad 4 gange om året. Nogle gange lidt mindre.

De er samlet i grupper på 5 år. Ved de enkelte blade er angivet om de kan downloades eller købes (de sidste 3 år).

Vi har sammensat 2 hæfter med indholdet af årbøgerne og FAHS-bladene. Disse kan downloades fra Registersiden eller købes. På Derudover er der på siden et link, så man kan søge i registeret over årbøger fra 1906 til 2000.

Hvem og hvad er FAHS?

Hvad koster det at være medlem af FAHS?

For et årligt kontingent på kun 200 kr. ,modtager du årbogen og får desuden medlemsbladet FAHS tilsendt 4 gange om året.

 

Der er endnu flere grunde til at være medlem af FAHS !

Vi lever i en tid, hvor mange små enheder forsvinder. - Tænk blot på kommunesammenlægningen i 2007. Det er naturligt, at interessen for egnshistorie i disse år er stærkt voksende, og det er af stor betydning, at man søger at samle og bevare oplysninger om det som har været. I vor tid går udviklingen så stærkt, at de enkelte egnes særpræg er i fare for at forsvinde eller gå i glemme-bogen. Det er klart, at jo flere medlemmer, der slutter op om de lokalhistoriske foreninger, jo flere ideer, initiativer og områder kan vi arbejde med. Netop Frederiksborg Amts Historiske Samfund søger at samle interessen for hele vores gamle amt. Det er vigtigt at vi også kommer lidt uden for bymuren!

 

Hvordan får jeg mere at vide om FAHS?

Ønsker du yderligere oplysninger om FAHS og Historisk Samfunds medlems-aktiviteter før du melder dig ind, er du ve men til at kontakte FAHS's formand Margrethe Krogh Sørensen på telefon 30117232 eller skrive til foreningens mail: post@fahs.dk


Du får en velkomstgave!

Når vi har modtaget din indmeldelse, får du tilsendt et velkomstbrev, det nyeste nummer af medlemsbladet, diverse medlemsmateriale samt en af vores tidligere årbøger.

 

Velkommen i Nordsjællands ældste lokalhistoriske forening!

Galleriet

I galleriet viser vi nye og gamle billeder fra Nordsjælland.


Vi er meget interesserede i, at modtage billeder fra området - både nutidige og gamle.

Hvis man både har et gammelt billede og et nutidigt billede af samme motiv, så viser vi de to billeder ved siden af hinanden, så man kan se, hvordan tiden ændrer vores verden.


Har man gamle billeder, så anbefaler vi, at man overdrager dem til det lokale arkiv (se links), så billedet kan blive registreret og måske også vises på arkiv.dk.


Nedenfor et eksempel på et gammelt billede og et nutidigt billede fra Roskildevej ved Faurholm.

Flere eksempler findes på "Galleriet".

Fotograf: Orla Larsen - 1962

Fotograf: Henrik Bachmann - 2018

Bliv medlem af FAHS


Medlemskab koster for

  • Institutioner kr. 250,00 pr. år
  • Private kr. 200,00 pr. år pr. husstand


Kontingent opkræves primo året og kan indbetales til enten foreningens konto hos Nordea


  • konto nr. 2670 4374 709599
    eller til
  • MobilePay nr. 98283


De oplysninger, hvor der er markeret et *) ønskes oplyst for at kunne give et ordentligt svar.