Årbogen 2021

"Nordbanen - København-Hillerød-Helsingør"

Bogen er skrevet af jernbanehistorikeren John Poulsen. Bogen er på 316 sider i stort format og stift bind, og den rummer ca. 550 illustrationer - heraf mange i farver.

Bogen falder i to hoveddele. Den første fremstiller banens samlede historiske udvikling, den anden behandler banens forløb og de mere lokalhistoriske oplysninger.

I et mindre afsnit fortælles om, hvordan togene så ud og var indrettede, ligesom bogen rummer en del »tema-opslag« f.eks. om Vogterhusene og Teglværkerne i Lillerød-Hammersholt.

Bogen udgives af forlaget Bane Bøger. Udsalgspris i boghandelen er 398 kr. FAHS' medlemmer modtager bogen om Nordbanen som årbog 2021.

Foreningsmeddelelser

Forenings-

meddelelser 1/2021

Forenings-

meddelelser 2/2021

Foreningsmeddelelse nr. 2/2021 og FAHS-blad 2021 nr. 1 afleveres til PostNord i næste uge og kan derfor være hos medlemmerne i slutningen af ugen.

Uddeling af årbog

"Nordbanen"

Vi uddeler årbogen for 2021


den 6. marts 2021 mellem

klokken 14 og 17.

Præstevang kirke,

Tamsborg vej 2, Hillerød

Vi undskylder!

I blad 2020 nr. 4 skrev vi på side 2, at vi ville uddele årbogen for 2021 den 20. februar. Det var også planen, men en Corona kom forbi og vi var nødt til at udskyde udleveringen til den

6. marts 2021.

Vi glemte desværre bare, at meddele andre, at vi havde flyttet udleverings-

dagen, så derfor var der en del medlemmer, som mødte op ved Præstevang kirke i lørdags, for blot at møde en lukket dør.

Til dem, som gik forgæves og måske ikke kan komme den 6. marts, lover vi at komme med bogen så snart det er muligt. Enten via de trofaste uddelere eller en af de utrættelige medlemmer fra bestyrelsen.

Med venlig hilsen og undskyld!

Bestyrelsen for FAHS.

/Heba

Aktiviteter


På denne side viser vi de arrangementer, som er kommende og dem som er afholdt

Generalforsamling
2021

Afholdes i løbet af pril måned.

Indkaldelse vil ske i Fornings-meddelelser nr. 1/2021, som udsendes i begyndelsen af februar måned.

Generalforsamlingen afholdes:


24. april 2021 kl. 14,00 

i Kedelhuset i Hillerød

Udflugt til Asserbo slotsruin og Torup

Tidspunktet er endnu ikke fastlagt; men vi går efter Kristi Himmelfartsdag den


13. maj 2021 kl. 10,00 ved parkeringspladsen ved ruinen

Bisp Absalonsvej 29, Asserbo

Hvem og hvad er FAHS?

Hvad koster det at være medlem af FAHS?

For et årligt kontingent på kun 200 kr. ,modtager du årbogen og får desuden medlemsbladet FAHS tilsendt 4 gange om året.

 

Der er endnu flere grunde til at være medlem af FAHS !

Vi lever i en tid, hvor mange små enheder forsvinder. - Tænk blot på kommunesammenlægningen i 2007. Det er naturligt, at interessen for egnshistorie i disse år er stærkt voksende, og det er af stor betydning, at man søger at samle og bevare oplysninger om det som har været. I vor tid går udviklingen så stærkt, at de enkelte egnes særpræg er i fare for at forsvinde eller gå i glemme-bogen. Det er klart, at jo flere medlemmer, der slutter op om de lokalhistoriske foreninger, jo flere ideer, initiativer og områder kan vi arbejde med. Netop Frederiksborg Amts Historiske Samfund søger at samle interessen for hele vores gamle amt. Det er vigtigt at vi også kommer lidt uden for bymuren!

 

Hvordan får jeg mere at vide om FAHS?

Ønsker du yderligere oplysninger om FAHS og Historisk Samfunds medlems-aktiviteter før du melder dig ind, er du ve men til at kontakte FAHS's formand Margrethe Krogh Sørensen på telefon 30117232 eller skrive til foreningens mail: post@fahs.dk


Du får en velkomstgave!

Når vi har modtaget din indmeldelse, får du tilsendt et velkomstbrev, det nyeste nummer af medlemsbladet, diverse medlemsmateriale samt en af vores tidligere årbøger.

 

Velkommen i Nordsjællands ældste lokalhistoriske forening!

Galleriet

I galleriet viser vi nye og gamle billeder fra Nordsjælland.


Vi er meget interesserede i, at modtage billeder fra området - både nutidige og gamle.

Hvis man både har et gammelt billede og et nutidigt billede af samme motiv, så viser vi de to billeder ved siden af hinanden, så man kan se, hvordan tiden ændrer vores verden.


Har man gamle billeder, så anbefaler vi, at man overdrager dem til det lokale arkiv (se links), så billedet kan blive registreret og måske også vises på arkiv.dk.


Nedenfor et eksempel på et gammelt billede og et nutidigt billede fra Roskildevej ved Faurholm.

Flere eksempler findes på "Galleriet".

Fotograf: Orla Larsen - 1962

Fotograf: Henrik Bachmann - 2018

Bøger og blade


Frederiksborg Amts Historiske Samfund udgiver hvert år en årsbog og en række historiske blade. 

Årbøger

Siden 1906 har vi udgivet en årborg - og i nogle år endda flere.

De er samlet i grupper af 10. Ud for de enkelte bøger er angivet om de kan downloades eller købes.


På grund af opdatering, er ikke alle bøger tilgængelige.

Historiske blade

Siden 1987 har vi udgivet et blad 4 gange om året. Nogle gange lidt mindre.

De er samlet i grupper på 5 år. Ved de enkelte blade er angivet om de kan downloades eller købes (de sidste 3 år).

Vi har sammensat 2 hæfter med indholdet af årbøgerne og FAHS-bladene. Disse kan downloades fra Registersiden eller købes. På Derudover er der på siden et link, så man kan søge i registeret over årbøger fra 1906 til 2000.

Bliv medlem af FAHS


Medlemskab koster for

  • Institutioner kr. 250,00 pr. år
  • Private kr. 200,00 pr. år pr. husstand


Kontingent opkræves primo året og kan indbetales til enten foreningens konto hos Nordea


  • konto nr. 2670 4374 709599
    eller til
  • MobilePay nr. 98283


De oplysninger, hvor der er markeret et *) ønskes oplyst for at kunne give et ordentligt svar.

 
 
 
 
 
 

Copyright FAHS © Alle rettigheder forbeholdes