Velkommen


Vi er Frederiksborg Amts Historiske Samfund –

også kaldet FAHS. Vi fokuserer på historien i
vores smukke Nordsjælland. 

Syren i blomst
Ramløse mølle
Ebedal ved Frederiksværk
Gule marker
Selsø Slot
Skuldelev Havn
Sønderby gadekær

Årbogen 2021

"Nordbanen"

København-Hillerød-Helsingør

Bogen er skrevet af jernbanehistorikeren John Poulsen. Bogen er på 316 sider i stort format og stift bind, og den rummer ca. 550 illustrationer - heraf mange i farver.

Bogen falder i to hoveddele. Den første fremstiller banens samlede historiske udvikling, den anden behandler banens forløb og de mere lokalhistoriske oplysninger.

I et mindre afsnit fortælles om, hvordan togene så ud og var indrettede, ligesom bogen rummer en del »tema-opslag« f.eks. om Vogterhusene og Teglværkerne i Lillerød-Hammersholt.

Bogen udgives af forlaget Bane Bøger. Udsalgspris i boghandelen er 398 kr. FAHS' medlemmer modtager bogen om Nordbanen som årbog 2021.

Alle medlemmer skulle nu have modtaget et eksemplar

af årets bog "Nordbanen".

Hvis fordelingen har svigtet, så kontakt kassereren på: kasserer@fahs.dk. Så finder vi en løsning - som altid.

Meddelelser

Forenings-

meddelelser 2/2021

Gamle årbøger

Fra tid til anden sker det jo, at man kommer ind i en dille, hvor nu skal der ryddes op.


Hvis det skulle ske for nogle af vores medlemmer og I gerne vil smide nogle FAHS-årbøger ud - så kontakt os fordi det kan være, at vi netop mangler den bog, som skal smides ud.


Det er især de første årgange som vi mangler i vores samling af historiske bøger fra FAHS.


Kontakt: kasserer@fahs.dk

så finder vi en god løsning.


PS Årbøger fra begyndelsen af dette århundrede er penge værd, så dem bør I forsøge at sælge. (2002, 2006,2008/9, 2010 og 2013/14.

E-mails

Vi har et par gange været nødt til at aflyse eller flytte arrangementer.

Til det formål er en e-mail ganske anvendelig.

Det er ikke alle medlemmer, der har givet os den, fordi vi ikke før har efterspurgt den.

Men nu kan vi rigtig godt bruge den, hvis vi skal kommunikere hurtigt til Jer.

Det er især de medlemmer, som kun modtager et fysisk FAHS-blad, hvor vi mangler en e-mail.

Skriv til os på post@fahs.dk og oplys om jeres e-mail.

At oplyse en e-mail, har det ingen betydning for, hvordan man modtager medlemsbladet.

Tak for hjælpen

                                                                 /Heba

Kommende aktiviteter


Generalforsamling
21. august 2021

kl. 14.00 i Kedelhuset

Link til Bestyrelsen,

Vedtægter, Regnskab

og Referater.

.. og de afholdte

Udflugt til Asserbo slotsruin og Torup

Kristi Himmelfartsdag den 13. maj 2021.

35 personer stod tidligt op og kørte til Asserbo. Vi havde tørvejr på turen. Først på vejen hjem stod himmel og jord i et med lyn og torden.

 

Både Kjartan Langsted og Lone Hvass diverterede med historier om både Absalon, Hviderne, Peder Oxe, Poul Laxmann, Frederik II og Frederik VII.


Efter foredraget ved Asserbo blev vi beværtet med karteuser, munkenes franske likør. Den var noget speciel og stærk, men det gav en god stemning.


Så gik vi videre til Torup. Også her fik vi megen viden om folks levevis i 1600-tallet.

Alt i alt en rigtig fin udflugt, som deltagerne var meget glade for.


Flere billeder? Klik på knappen:

Bøger og blade

Frederiksborg Amts Historiske Samfund udgiver hvert år en årsbog og en række historiske blade.

Billedet er Markedspladsen i Hillerød inden udgravningen til et hotel påbegyndes i 2021.

Foto: Henrik Bachmann.

Årbøger

Siden 1906 har vi udgivet en årborg - og i nogle år endda flere.

De er samlet i grupper af 10. Ud for de enkelte bøger er angivet om de kan downloades eller købes.


På grund af opdatering, er ikke alle bøger tilgængelige.

Historiske blade

Siden 1987 har vi udgivet et blad 4 gange om året. Nogle gange lidt mindre.

De er samlet i grupper på 5 år. Ved de enkelte blade er angivet om de kan downloades eller købes (de sidste 3 år).

Vi har sammensat 2 hæfter med indholdet af årbøgerne og FAHS-bladene. Disse kan downloades fra Registersiden eller købes. På Derudover er der på siden et link, så man kan søge i registeret over årbøger fra 1906 til 2000.

FAHS-bladet - seneste udgave

2021 nr. 2

FAHS 2021 nr. 2 er afleveret til PostNord og forventes

uddelt i uge 21.


Bladet indeholder artikler om:


 1. Vejtræer, af Lars Bjørn MAdsen
 2. Storhøjene i Nordsjælland, af Lone Hvass
 3. Nordsjælland rundet, af Lars Bjørn MAdsen
 4. En konfirmation i 1840'erne...., af Ole Blåkilde
 5. En beskrivelse af Frederiksborg Amt i 1803, af Gregers Begstrup
 6. og lidt mere


FAHS 2021 nr. 2 - forside
FAHS 2021 nr. 2 side 2

Foreningen har i de sidste 5 år uddelt disse bøger. De kan stadig købes hos os.

Hvem og hvad er FAHS?

Frederiksborg Amts Historiske Samfund er det fulde navn for den historiske forening, der blev stiftet i 1906. Det var en nyskabelse med en historisk forening, der dækkede et afgrænset lokalt område.  Nutildags findes der et utal af lokalhistoriske foreninger, der ofte dækker et meget begrænset område. FAHS prøver at dække det område, der indtil 2007 var Frederiksborg Amt og prøver både i FAHS bladet og i årbogsvalget at favne bredt fra Skibby til Humlebæk og fra Liseleje til Ølstykke. Frederiksborg Amts Historiske Samfund søger at udbrede kendskabet til de enkelte egnes historie bl.a. i et nært samarbejde med andre lokalhistoriske institutioner.

 

Allerede året efter stiftelsen så den første årbog dagens lys. Den havde et noget andet udseende end de årbøger foreningen sender ud til medlemmerne i dag. Men det var en begyndelse. I de første mange år bestod årbogen af flere artikler. I de senere år har årbogen været en monografi over et emne, der vedrører vores lokalområde.

 

Gennem de mange år FAHS har bestået, har medlemmerne gennem årbøgerne, ved en række foredrag, samt på udflugter kunnet erhverve sig et indgående kendskab til mange spændende historiske steder. Et blik i nogle af de mange årbøger fra FAHS fortæller at hver del af Nordsjælland har meget til fælles, og de enkelte lokalområder har meget at fortælle hinanden. Et medlemskab af FAHS er derfor et godt supplement til medlemskabet af din lokalhistoriske forening.

 

Som medlem modtager du årbogen samt medlemsbladet. Fra 2021 har vi delt medlemsbladet i to blade – det ene indeholder artikler om lokalhistoriske emner og udkommer fire gange om året – mens det andet er foreningsmeddelelser om f.eks. generalforsamling, udflugter m.v. Det udkommer efter behov.

Hvad koster det at være medlem af FAHS?

For et årligt kontingent på kun 200 kr. ,modtager du årbogen og får medlemsbladet FAHS tilsendt 4 gange om året.

 

Der er endnu flere grunde til at være medlem af FAHS !

Vi lever i en tid, hvor mange små enheder forsvinder. Tænk blot på kommunesammenlægningen i 2007. Det er naturligt, at interessen for egnshistorie i disse år er stærkt voksende, og det er af stor betydning, at man søger at samle og bevare oplysninger om det, som har været. I vor tid går udviklingen så stærkt, at de enkelte egnes særpræg er i fare for at forsvinde eller gå i glemme-bogen. Det er klart, at jo flere medlemmer, der slutter op om de lokalhistoriske foreninger, jo flere ideer, initiativer og områder kan vi arbejde med. Netop Frederiksborg Amts Historiske Samfund søger at samle interessen for hele vores gamle amt. Det er vigtigt, at vi også kommer lidt uden for bymuren!

 

Hvordan får jeg mere at vide om FAHS?

Ønsker du yderligere oplysninger om FAHS før du melder dig ind, er du velkommen til at kontakte FAHS's formand Margrethe Krogh Sørensen på telefon 30117232 eller skrive til foreningens mail: post@fahs.dk


Du får en velkomstgave!

Når vi har modtaget din indmeldelse, får du tilsendt et velkomstbrev, de nyeste nummere af medlemsbladet, samt en af vores tidligere årbøger - efter eget valg.

 

Velkommen i Nordsjællands ældste lokalhistoriske forening!

Galleriet

I galleriet viser vi nye og gamle billeder fra Nordsjælland.


Vi er meget interesserede i, at modtage billeder fra området - både nutidige og gamle.

Hvis man både har et gammelt billede og et nutidigt billede af samme motiv, så viser vi de to billeder ved siden af hinanden, så man kan se, hvordan tiden ændrer vores verden.


Har man gamle billeder, så anbefaler vi, at man overdrager dem til det lokale arkiv (se links), så billedet kan blive registreret og måske også vises på arkiv.dk.


Nedenfor et eksempel på et gammelt billede og et nutidigt billede fra Roskildevej ved Faurholm.

Flere eksempler findes på "Galleriet".

Fotograf: Orla Larsen - 1962

Fotograf: Henrik Bachmann - 2018

Bliv medlem af FAHS


Medlemskab koster for

 • Institutioner kr. 250,00 pr. år
 • Private kr. 200,00 pr. år pr. husstand


Kontingent opkræves primo året og kan indbetales på enten foreningens konto hos Nordea


 • konto nr. 2670 4374 709599
  eller til
 • MobilePay nr. 98283


De oplysninger, hvor der er markeret et *) ønskes oplyst for at kunne give et ordentligt svar.